På Sjöfartsverket strävar vi efter att ge våra kunder inom sjöfarten en bra service. Vi erbjuder ett antal elektroniska tjänster och öppnar därmed möjligheten att få vissa tjänster utförda dygnet runt. Nedan ansöker du till våra e-tjänster.

Våra e-tjänster

Lotsbeställning och farledsdeklaration
I e-tjänsten Lotsbeställning gör man preliminära (24 h) och definitiva (5 h) lotsbeställningar. I e-tjänsten Farledsdeklaration lämnar man farledsdeklaration vid fartygsanlöp till Sverige.
Ansök